Obrona biznesu. Algorytm działań podczas przeszukania i przesłuchania. Porady Yevhena Petrenki

W dniu 14 lipca 2017 roku w m. Kijowie odbyło się seminarium na temat “Przeszukania, zatrzymania, przesłuchania, aresztowania! Jak zachować biznes? Jak uchronić się “?, na którym przemówił Yevhen Petrenko, Partner, Kierownik praktyki prawa i procesukryminalnego, adwokat EUCON Międzynarodowego Centrum Prawnego.

Seminarium zostało podzielone na jedenaście bloków tematycznych, w ramach których zostały rozpatrzone zgodne z prawem sposoby obrony aktywów, podstawy do wszczęcia postępowania karnego, przeszukania przedsiębiorstw, zatrzymania dokumentów, przesłuchania, aresztowania i udzielone rekomendacje w sprawie algorytmu działań funkcjonariuszy ta personelu spółki podczas śledztw dotyczących przestępstw ekonomicznych. Przecież aby uchronić się przed nieprawomocnymi działaniami organów ścigania i organów kontrolujących należy zdawać sobie sprawę z dopuszczalnych granic zachowania obu stron. Yevhen opowiedział, jak poprawnie zorganizować kampanię w mediach podczas przeszukania, a mianowicie o prawidłowej komunikacji z mediami. W szczególności on wyjaśnił, jak poprawnie wyświetlić problem, argumentować swoją pozycję co do niego i jednocześnie nie pogorszyć sytuacji.

W części przemówienia, która dotyczyła przesłuchania, Yevhen dokładnie opowiedział o procedurę przeprowadzenia tej czynności śledczej i o tym jakie pytania zazwyczaj są zadawane podczas jej przeprowadzenia. Spiker wyjaśnił, jak i dlaczego należy przygotowywać się do przesłuchania. Kontynuując ten temat, on opowiedział o odpowiedzialności, przewidzianej w przepisach prawa za odmowę składania zeznań lub za składanie fałszywych zeznań.

Jeśli chodzi o zatrzymanie, to oprócz właśnie procedury, uwaga była skupiona na sposobach zwrotu zatrzymanego majątku, adwokat przytoczył przykłady z własnej praktyki i udzielił praktycznych rad co do zwrotu bezprawnie zatrzymanego majątku.

W końcu swojego przemówienia Yevhen udzielił rekomendacji dotyczących zachowania biznesu w warunkach wszczynania postępowań karnych. Takie porady dotyczyły współdziałania personelu kompanii z adwokatem podczas przeszukania i zasad komunikacji z organami ścigania i sądem.

Współpraca

Awards