Prawnicy MCP EUCON wystąpili w obronie interesów Spółki “Ukrrichflot” SA Obwodowym Sądzie Administracyjnym

Spółka “Ukrrichflot” wytoczyła powództwo o uchylenie decyzji podatkowej wydanej przez  Urząd Skarbowy o ściągnięcie zobowiązań pieniężnych z tytułu korzystania z gruntu.

Przedmiotem sporu było korzystanie z gruntu nie zgodnie z jego przeznaczeniem docelowym. Ekipa MCP “EUCON” potrafiła przekonać sąd że istnieje nadpłata podatków, która powstała w momencie przejścia prawa własności nieruchomości, a także że podatnik korzystał z gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem docelowym.

Przed sądem podatnika reprezentował adwokat Volodymyr Bevza pod kierownictwem Partnera Zarządzającego, Kierownika Praktyki Podatkowej, adwokata Yaroslava Romanchuka.

Współpraca

Awards