Yaroslav Romanchuk przemówił na Ukraińskim Forum Centrów Usług Wspólnych

W dniu 24 kwietnia 2018 roku czołowi ukraińscy eksperci rynku usług wspólnych dla biznesu i outsourcingu zgromadzili się na Ukraińskim Forum Centrów Usług Wspólnych, które odbyło się we Lwowie.

W ramach forum przedstawiciele biznesu, urzędnicy państwowi szczebla regionalnego i krajowego i wiodący eksperci SSC podzielili się swoimi doświadczeniami i omówili możliwości i perspektywy Lwowa i całej Ukrainy, jako jednego z kluczowych miejsc, wybranych dla  rozmieszczenia Centrów usług wspólnych i outsourcingu procesów biznesowych.

Trzecia sesja forum została poświęcona kwestii ewolucji modelu SSC na  poziomie światowym. W ramach sesji uczestnicy nie tylko opowiedzieli o etapach ewolucji modelu SSC w świecie, lecz także przedstawili rekomendacje dotyczące wdrażania nowych trendów i implementacji najlepszych światowych praktyk w Ukrainie.

Wśród prelegentów trzeciej sesji był Yaroslav Romanchuk, Partner Zarządzający EUCON Międzynarodowego Centrum Prawniczego, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce.

W szczególności, prelegenci sesji doszli do wniosku, że w ciągu najbliższych dwóch lat rola SSC wzrośnie dzięki aktywnemu rozwojowi procesów biznesowych, analizy danych,  elastyczności operacyjnej, zarządzaniu talentami i planowaniu kadrowemu. Zdaniem prelegentów, rola RPA stale rośnie i sprzyja to rozwojowi  SSC. Właśnie  to warto mieć na uwadze firmom z sektora SSC w Ukrainie.

Współpraca

Awards