Yaroslav Romanchuk o eksporcie ukraińskich towarów na rynki Polski na przykładzie praktycznych przypadków (cases)

W dniu 24 listopada 2017 r. w ramach dwudniowego maratonu biznesowego, zorganizowanego przez Radę ds. eksportu żywności (UFEB), został przeprowadzony Trzeci kongres eksporterów żywności Ukrainian Food 2017. To przedsięwzięcie jest jedynym w Ukrainie przedsięwzięciem łączącym część teoretyczną seminariów dotyczących eksportu i sesję negocjacji z przedstawicielami firm zagranicznych.

Podczas Kongresu na temat “Eksport ukraińskich towarów na rynki Polski na przykładzie praktycznych przykładów” przemówił Yaroslav Romanchuk – Partner Zarządzający EUCON MCP, Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Yaroslav opowiedział o szeregu zalet Polski i o korzystnych warunkach dla eksportu ukraińskich towarów na rynki europejskie. W przemówieniu zostały przedstawione najbardziej skuteczne cases ukraińskich firm, które eksportują swoje produkty lub otworzyły swoje przedstawicielstwo w polskiej jurysdykcji.

Wśród speakerów przedsięwzięcia byli przedstawiciele Suma Gourmet General Trading LLC, Inside India Trade, Kanadyjsko-Ukraińskiej Izby Handlowej w Ukrainie, Liqberry, Consulting Integrated, Nestle Ukraina, Eurasia Intercontinental Trading Pte. Ltd i PanAfrican Trading Alliance.

Współpraca

Awards