With digital economy in law: w Kijowie przy wsparciu IFA odbyło się Pierwsze Tax Digital Forum

Tegoroczna jesień jest bogata w ciekawe i progresywne wydarzenia! Na przykład, w dniu  30 listopada 2018 roku w Kijowie po raz pierwszy odbyło się Forum międzynarodowe ds. opodatkowania spółek IT i telekomunikacyjnych we współczesnych warunkach gospodarki cyfrowej. First Tax Digital Forum to impreza międzynarodowa , która zgromadziła przedstawicieli władzy, spółek IT i telekomunikacyjnych, profesjonalnych ekspertów  i doradców podatkowych, w celu rozwoju zawodowego w zakresie opodatkowania tej branży w nowoczesnych warunkach gospodarki cyfrowej. Prelegentami wydarzenia byli uznani zagraniczni eksperci z Austrii, Polski i Cypru, przedstawiciele organów władzy państwowej, znani specjaliści z branży IT i prawnicy.

Organizatorem forum zostało Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe  (IFA).  IFA to jedyna pozarządowa i  i niepowiązana z żadnym sektorem organizacja międzynarodowa zajmująca się tematyką podatkową. Jej siedziba znajduje się w Holandii.  IFA zajmuje się analizą i rozwojem międzynarodowego i porównawczego prawa w zakresie finansów publicznych, w szczególności międzynarodowego i porównawczego prawa podatkowego, jak również finansowych i handlowych aspektów opodatkowania.

W ramach pierwszego bloku “Digital economy” udział w dyskusji wziął Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce Yaroslav Romanchuk. Pan Romanchuk razem z kolegami omówił temat “Opodatkowanie i gospodarka cyfrowa: czy może być rozwiązaniem należyte stosowanie zasad kształtowania cen transferowych?»

W imprezie także wzięli udział: Natalia Blazhivska – Prezes International Fiscal Association Ukraine (IFA Ukraine), sędzia; Serhii Verlanov – Zastępca Ministra Skarbu Ukrainy; Rafael Petruchchi – Dyrektor Centrum kształtowania cen transferowych w Instytucie austriackiego i międzynarodowego prawa podatkowego, Wiedeński uniwersytet ekonomii i biznesu i in.

Współpraca

Awards