W ramach III GR Forum Międzynarodowego zostały omówione narzędzia adwokacji niezbędne do skutecznego dialogu

W dniu 11 października 2017 r. w Kijowie w CKW “Parkowy” odbyło się III GR Forum Międzynarodowe, które już zaprezentowało się jako platforma komunikacyjna dla przedstawicieli biznesu i władz.

Forum zostało zorganizowane w celu stworzenia warunków do demokratycznego, przejrzystego i stałego dialogu między władzą i biznesem.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy omówili sposoby nawiązywania przejrzystych i konstruktywnych relacji między biznesem a władzami, a także kwestie dot. promowania interesów Ukrainy na arenie międzynarodowej, skutecznych narzędzi GR i adwokacji w Ukrainie i na świecie, wzajemnych relacji między biznesem i władzami na Donbasie: pokonywanie sprzeczności, adwokacja przedsiębiorstw małych i średnich.

Czwarta dyskusja panelowa forum została poświęcona narzędziom adwokacji, niezbędnym do skutecznego dialogu. W niej wzięli udział Andrii Dotsenko – Dyrektor KBK SkyBuilding, Anton Herashchenko – doradca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Henadii Radchenko – Zastępca Prezesa Zarządu “Ukrnafta”, Anna Tarancova – założyciel GRAcademy, Ivan Filobok – Kierownik Biura Reform Gabinetu Ministrów Ukrainy, Aleksiei Reznikov – Zastępca Przewodniczącego КМАP, Yaroslav Romanchuk – Partner Zarządzający EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze, Prezes Stowarzyszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce.

W ramach dyskusji panelowej zostały omówione praktyczne narzędzia lobbowania i adwokacji, którymi dysponują eksperci ukraińscy,  problemy polityki regulacyjnej i sposoby ich rozwiązywania za pomocą adwokacji, została poruszona kwestia – czy potrzebne są GR narzędzia w sektorze przedsiębiorstw publicznych.

Za zaproszeniem organizatorów udział w dyskusji panelowej wziął Yaroslav Romanchuk,  Partner Zarządzający EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze, Prezes Stowarzyszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce. Podczas swojego przemówienia on opowiedział o tym, jak na poziomie legislacyjnym ta kwestia została uregulowana w Polsce.

Także Yaroslav opowiedział o własnym doświadczeniu i praktycznych aspektach lobbowania interesów biznesu ukraińskiego w tym kraju na przykładzie działalności Stowarzyszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce.

Uczestnicy dyskusji panelowej zgodnie doszli do wniosku, że przyjęcie Ustawy o adwokacji publicznej będzie sprzyjać uregulowaniu strefy lobbowania i działalności adwokackiej oraz zapewni jej otwartość i przejrzystość dla kontroli publicznej.

Tegoroczne forum zgromadziło około 400 uczestników i około 60 prelegentów, takie wskaźniki niewątpliwie świadczą o zainteresowaniu społeczeństwa  tym tematem i o jego aktualności.

Współpraca

Awards