Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON wziął udział w 7 Forum agrarnym dla księgowych w Truskawcu

W dniach 22-26 marca w Truskawcu odbyło się 7 Forum agrarne dla księgowych, w którym wziął udział Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce Yaroslav Romanchuk.

Podczas forum zostały omówione aktualne problemy i zmiany, które zaszły w ustawodawstwie w  2019 roku, opracowanie sposobów rozwiązywania problemów teraźniejszości, zmiany w istniejących i tworzenie nowych przepisów prawa w  branży rolniczej.

Yaroslav Romanchuk podczas swojego przemówienia na temat “Perspektywy ukraińskich producentów rolnych na rynku Polski i Unii Europejskiej. Sposoby na przyciągnięcie  inwestycji zagranicznych w ukraiński biznes rolniczy” opowiedział o perspektywach Polski stać się alternatywą dla offshore do  strukturyzowania korporacyjnego biznesu i planowania podatkowego. Prelegent opowiedział o treści planu BEPS i jego strukturze ogólnej, o oczekiwaniach, prognozach i perspektywach jego implementacji do prawa ukraińskiego, w szczególności o minimalnym standardzie (realizacja podstawowych 4 z 15 kroków), który Ukraina  zobowiązała się implementować w ramach BEPS.

Prelegent także opowiedział o podstawowych konsekwencjach implementacji BEPS dla Ukrainy: “koniec” epoki offshorów, ery tajemnicy bankowej i możliwości założenia konta w “przyzwoitej” jurysdykcji, wzmocnienie kontroli nad procesem sprawozdawczości. Także Pan Romanchuk określił podstawowe zalety Polski jako alternatywy dla offshorów, w szczególności korzystne położenie strategiczne, atrakcyjny rynek pracy, korzystne warunki inwestowania i dobrze rozwinięte środowisko biznesowe. Prelegent zaakcentował, że Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej w latach 2014-2020 r., opowiedział o podstawowych warunkach uzyskania kredytu inwestycyjnego w polskim banku i przytoczył argumenty na rzecz atrakcyjności rynku Polski dla inwestorów zagranicznych.

W przedsięwzięciu także wzięli udział: Leonid Kozachenko – Prezes Ukraińskiej Konfederacji Rolniczej, przedstawiciel Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki rolnej i stosunków rolnych; Appol Pozov – Prezes Ogólnoukraińskiego Klubu Księgowych; Svitlana Listrova – ekspert ds. wynagrodzeń i podatków i in.

Współpraca

Awards