Ukraińskie Biznes-Forum 2017

W dniu15 listopada 2017 r.  w Kijowie została przeprowadzona duża impreza biznesowaUkraińskie Biznes Forum 2017, które już dało się poznać jako jedna z wiodących platform biznesowych w WNP do budowania  relacji biznesowych i wymiany doświadczeń zawodowych.

Forum zgromadziło ponad 250 uczestników z 20 krajów świata.

W roku niniejszym podstawowymi tematami imprezy były: międzynarodowe planowanie podatkowe, trendy i ryzyka kształtowania cen transferowych. Uczestnicy także omówili osobliwości prowadzenia działalności gospodarczej i możliwości dla biznesu w takich krajach jak Szwajcaria, Łotwa, Estonia, Węgry, Bułgaria, Cypr i Malta.

Wśród prelegentów imprezy byli czołowi eksperci i doradcy, liderzy rynku w zakresie rozwiązań praktycznych w prowadzeniu biznesu, międzynarodowego planowania podatkowego, strukturyzowania korporacyjnego, zarządzania i ochrony aktywów.

Moderatorem ostatniej sesji forum został Yaroslav Romanchuk – Partner Zarządzający EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze. W ramach sesji uczestnicy omówili procesy imigracji biznesowej  i przeniesienia biznesu za granicę –  aspekty transgraniczne i prawo szwajcarskie, nowe podejścia w korzystaniu z potencjału spółek cypryjskich w planowaniu podatkowym dla biznesu ukraińskiego, perspektywy migracji podatkowej ukraińskich beneficjentów, ograniczenia w transgranicznym przepływie kapitału z prawnego punktu widzenia w Ukrainie itp.

Współpraca

Awards