Ihor Yatsenko Ihor Yatsenko Ihor Yatsenko

Ihor Yatsenko

Starszy partner, adwokat
Kierownik biura w Warszawie

E-mail: Ihor.Yatsenko@euconpl.eu
Kierownik praktyki inwestycyjnej i strukturyzacji biznesu

Ihor Yatsenko specjalizuje się we wsparciu w kwestiach prawnych i gospodarczych inwestorów przy założeniu biznesów w Polsce oraz przy wejściu na rynki Unii Europejskie, restrukturyzacji oraz reorganizacji dużych i średnich zakładów przemysłowych, wykonaniu zobowiązań inwestycyjnych,    przygotowaniu do ІРО, reprezentacji inwestorów w polskich organach władzy centralnej oraz samorządowej.

Ihor Yatsenko jest autorem książki w języku ukraińskim “Biznes – prawo Rzeczypospolitej Polskiej: dla ukraińskich inwestorów”, 2015

Odznaczenia

  • Dyplom Rady Najwyższej Ukrainy;
  • Dyplom honorowy Gabinetu Ministrów Ukrainy.

 

Publications

Czytaj więcej

Wykształcenie

prawnicze, absolwent Narodowego Uniwersytetu w Kijowie imienia Tarasa Szawczenki

adwokat

doktor filozofii w dziadzinie politologii

Znajomość języków

Ukraiński, polski, rosyjski, angielski.

Doświadczenie

  • Reprezentacja interesów inwestorów ukraińskich oraz wsparcie prawne i gospodarcze transakcji nabycia/sprzedaży aktywów w UE (w szczególności w Polsce: ISD Huta Częstochowa, Stocznia Gdańsk etc.);
  • Wsparcie prawne restrukturyzacji oraz reorganizacji dużych i średnich zakładów przemysłowych;
  • Wsparcie prawne wykonania zobowiązań inwestycyjnych zaciągniętych przy nabyciu aktywów w UE;
  • Legalizacja inwestycji ukraińskich oraz inwestorów i pracowników z Ukrainy w Polsce;
  • Przygotowanie do IPO.

Współpraca

Awards