O tym “kiedy płacić, gdzie płacić, ile płacić, komu i jak” i o wielu innych kwestiach opowiedział Yaroslav Romanchuk podczas wykładu w ramach Szkoły prawa korporacyjnego / M&A od Lеgal High School

O międzynarodowej strukturyzacji korporacyjnej  biznesu, jako sposobie  obrony przed  osobami trzecimi w ramach pierwszego bloku “Rozwiązywanie konfliktów korporacyjnych” Szkoły prawa korporacyjnego / M & A opowiedział słuchaczom Lеgal High School Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON Yaroslav Romanchuk.

Prelegent podkreślił, że około 80%  handlu światowego stanowią transakcje dokonywane w ramach grupy kapitałowej i przytoczył statystyki, według których głównymi inwestorami Ukrainy w ubiegłym roku były Cypr, Holandia, Wielka Brytania, chociaż w rzeczywistości te środki pieniężne – to środki pieniężne firm ukraińskich, reinwestowane w jurysdykcjach zagranicznych.

Dlaczego ukraińskie firmy stosują element zagraniczny przy strukturyzacji korporacyjnej? Odpowiadając na ww. pytanie prelegent podkreślił, że dokonywane to jest przede wszystkim w celu optymalizacji / minimalizacji obciążeń podatkowych. Także korzystanie z takich jurysdykcji pozwalało na ukrycie końcowego beneficjenta spółki, a tym samym prawdziwego właściciela. Element zagraniczny w strukturze grupy kapitałowej  często był wykorzystywany do  dokonywania reinwestycji, a także w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej grupy biznesowej dla inwestora zagranicznego.

Jakie czynniki należy uwzględniać przy wyborze jurysdykcji zagranicznej? Przede wszystkim  to  obecność/ nieobecność jurysdykcji na “czarnej liście” UE, efektywne stawki podatku od dochodu pasywnego i innych dochodów, obecność konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z Ukrainą, koszty utrzymania firmy (rejestracja, wynajem biura i in.), a także wymagania specyficzne  (licencje, koncesje, nabycie nieruchomości i in.).

Prelegent przypomniał słuchaczom, że Ukraina przystąpiła do ujednoliconych międzynarodowych zasad opodatkowania (plan działań BEPS) i zobowiązała się do implementacji minimalnego standardu (  punktu 4 z 15). Ze względu na przystąpienie do planu BEPS, w tym podpisanie w ramach jego implementacji umowy MLI, działanie systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych i in., wkrótce zapotrzebowanie na raje podatkowe po prostu zniknie: podatki trzeba będzie płacić, a ukrywanie beneficjenta i realnych dochodów stanie się bezsensowne i niemożliwe.

Z kolei międzynarodowa korporacyjna strukturyzacja biznesu to skuteczne, optymalne, wszechstronne i korzystne narzędzie obrony biznesu przed osobami trzecimi. Jako przykład Pan Romanchuk przytoczył Polskę, która jest atrakcyjnym krajem dla utworzenia na jego terytorium elementu zagranicznego  dzięki otwartym beneficjentom, bogatym zasobom finansowym i korzystnym warunkom inwestowania. Polska stała się największym beneficjentem pomocy unijnej w latach 2014-2020, uzyskując ponad 111 mld euro dotacji na rozwój innowacji, inwestycje w tworzenie nowych miejsc pracy, badania naukowe,  rozwój rolnictwa, energetyki “zielonej” i in.

Prelegent zachęca przedsiębiorców ukraińskich do inwestowania, nabycia lub budowania biznesu w Polsce. To będzie, w tym, skutecznym sposobem obrony przed  osobami trzecimi. Ponadto dla inwestorów w Polsce zostały utworzone specjalne strefy ekonomiczne (SSE), w których one mogą prowadzić działalność gospodarczą na  warunkach preferencyjnych. Po otrzymaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE i dokonaniu inwestycji w sumie co najmniej 100 tys. euro, spółka może ubiegać o odszkodowanie w wysokości stanowiącej od 15% do 70% nakładów inwestycyjnych lub kosztów robocizny w ciągu 2 lat.

“Wkrótce najważniejszym pytaniem będzie nie jak nie płacić podatki, a  kiedy płacić, gdzie płacić, ile płacić, komu i jak”, – podkreślił Yaroslav Romanchuk.

Współpraca

Awards