O tym, jak przetrwać w czasach zmian?” mówili uczestnicy Ukraińskiego Biznes Forum 2018

W dniu 19 listopada w Kijowie obyło się przedsięwzięcie na wielką skałę, które zgromadziło przedstawicieli różnych środowisk biznesowych – Ukraińskie Biznes Forum 2018: „Jak przetrwać w czasach zmian? Inwestycje oraz innowacje dla biznesu “.

Osobliwością forum było to, że w jednym dniu odbyły się konferencja i wystawa, dyskusje i przemówienia przeprowadzane były jednocześnie w dwóch salach, a udział w nich wzięło ponad 30 prelegentów z Ukrainy i Europy. Do nich dołączyli się także eksperci Grupy Prawniczej EUCON – adwokat, Partner Zarządzający, kierownik praktyki podatkowej Yaroslav Romanchuk i audytor, partner, kierownik praktyki cen transferowych Larysa Vrublevska.

Yaroslav Romanchuk w ramach przedsięwzięcia opowiedział słuchaczom o „Uzyskaniu dostępu do rynków europejskich i wprowadzaniu ukraińskich towarów na rynki UE poprzez założenie własnego domu handlowego w Polsce”. Prelegent podkreślił, że sąsiednia Polska jest bogata w zasoby finansowe, a także jest ona atrakcyjnym krajem dla inwestycji zagranicznych. Polska stała się największym beneficjentem pomocy unijnej w latach 2014-2020. W tym okresie ona dostała z unijnego budżetu ponad 111 miliardów euro na inwestycje i innowacje. Przedsiębiorcy, przede wszystkim eksporterzy, po rejestracji spółki w Polsce uzyskują: możliwość bycia bliżej swoich klientów; dywersyfikacji istniejących w Ukrainie ryzyk walutowych, inflacyjnych i innych; dostęp do tanich programów leasingowych, dotacji rządowych, środków finansowych i programów strukturalnych Polski i UE; możliwość założenia przezroczystej spółki zagranicznej w celu strukturyzacji korporacyjnej biznesu i obrony aktywów w Ukrainie i in. Pan Romanchuk podkreślił, że dla niektórych kategorii przedsiębiorców w Polsce zostały utworzone specjalne strefy ekonomiczne (SSE), w których mogą one prowadzić działalność na warunkach preferencyjnych.

DSC02855

Larysa Vrublevska, przemawiając na temat «Wpływ zasad kształtowania cen transferowych na efektywność funkcjonowania struktur biznesowych. Podstawowe zadania w zakresie KCT stojące przed spółkami, działającymi na rynkach międzynarodowych», opowiedziała uczestnikom forum biznesowego o podstawowych zadaniach, stojących przed strukturami holdingowymi, wyjaśniła schemat sprzedaży towarów wewnątrz grupy, podkreślając, że koszty i przychody powstają tylko po wykroczeniu przepływów gotówkowych poza ramy grupy finansowej. Pani Vrublevska opowiedziała także o łańcuchu tworzenia wartości, strukturze analizy transakcji wewnątrz grupy, klasyfikacji usług dla celów KCT i wymieniła skutki dostosowania zasad KCT w ramach grupy finansowej.

DSC02992

W forum także wzięli udział: Nina Yuzhanina – Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Podatkowej i Celnej Rady Najwyższej Ukrainy, Emal Bahtari – Kierownik Projektów i Programów Departamentu Otwartych Rynków Narodowego Banku Ukrainy, Hryhol Katamadze – Przewodniczący Stowarzyszenia Podatników Ukrainy, Anatolii Hulei – Przewodniczący Ukraińskiej Międzybankowej Giełdy Walutowej i inni.

Współpraca

Awards