O gotowości biznesu ukraińskiego do BEPS mówili uczestnicy LHS Discussion Hub

W dniu 26 listopada 2018 roku w ramach Szkoły praktyki podatkowej Legal High School zostało przeprowadzone  Discussion Hub «BEPS : czy gotowy jest biznes»?. Podczas przedsięwzięcia uczestnicy skupili się na omówieniu zagranicznego doświadczenia w realizacji planu BEPS, ukraińskich realiów implementacji kluczowych zobowiązań, podjętych przez Ukrainę przy dołączeniu do BEPS, kluczowych innowacji w projekcie ustawy, postrzegania przez biznes zaproponowanych noweli, kwestii deofszoryzacji i automatycznej wymiany informacji i in.

GEX_3556 (1)

W szczególności, w dyskusji wziął udział adwokat, Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON Yaroslav Romanchuk. Podczas swojego przemówienia Pan Romanchuk opowiedział o wpływie globalnych procesów na inwestowanie poprzez zagraniczne instytucje finansowe. Także prelegent podkreślił, że ogromna ilość środków pieniężnych znajduje się w strefach o niskim opodatkowaniu, nie poddawane one są opodatkowaniu w krajach rezydencji. On dodał, że według różnych danych około 80% światowego handlu stanowią transakcje, dokonywane pomiędzy spółkami, wchodzącymi w skład jednej grupy, czyli pomiędzy jednostkami powiązanymi. Pan Romanchuk podkreślił, że po światowym kryzysie 2008 roku liderzy państw rozwiniętych zaczęli zastanawiać się nad tym, w jaki sposób oni mogą wywiązać się z obietnic przedwyborczych i zmusić korporacje transnarodowe płacić podatki w krajach, w których powstaje wartość dodana. Na przykład, liderzy G – 20 poszli inną drogą: nie drogą walki z konkretnymi nadużyciami, lecz drogą zmiany reguł na podstawie sprawozdania systemowego OECD, na bazie którego zostały opracowane nowe reguły BEPS.

GEX_3527

Prelegent także podkreślił, że wprowadzenie programu inkluzywnego BEPS zapoczątkowało globalną reformę opodatkowania korporacyjnego i że ta reforma ma uczynić opodatkowanie bardziej efektywnym, przejrzystym i sprawiedliwym. Zdaniem pana Romanchukа, BEPS należy rozpatrywać przez pryzmat trzech składników: zdarzenie, dokumentacja, zestaw instrumentów. W zakończeniu przemówienia prelegent dodał, że w końcu października przez Ministerstwo Skarbu i NBU został ogłoszony projekt ustawy i wyznaczony miesięczny termin na jego omówienie, skutki którego z czasem staną się zrozumiałe.

W dyskusji także wzięli udział: Mykola Mishyn – Kierownik działu kontroli kształtowania cen transferowych Departamentu audytu podatkowego i celnego PSF Ukrainy, Nataliia Blazhivska – Prezes IFA Ukraine, Zastępca Przewodniczącego Ogólnoukraińskiej Asocjacji Sędziów Administracyjnych, Yevhen Kozlov – konsultant główny Działu bezpieczeństwa finansowego Narodowego Instytutu Badań Strategicznych i inni.

Współpraca

Awards