Początek sezonu: w Kijowie odbyło się seminarium przeprowadzone przez Grupę Prawniczą EUCON “Kształtowanie cen transferowych: teoria i przykłady»

I chociaż rok dopiero się zaczął,  nowy sezon imprez od Grupy Prawniczej EUCON już aktywnie nabiera tempa! Na przykład, dnia 24 stycznia w “Admiral Hall” w ramach seminarium “Kształtowanie cen transferowych” nasi eksperci podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie praktyki kształtowania cen transferowych z uczestnikami przedsięwzięcia – przedstawicielami firm, wobec których mają zastosowanie przepisy dotyczące cen transferowych.

Audytor, partner, kierownik praktyki kształtowania cen transferowych Grupy Prawniczej EUCON Larysa Vrublevska opowiedziała uczestnikom seminarium o zasadach inwentaryzacji transakcji kontrolowanych za 2018 rok, w szczególności o zasadach uznawania transakcji za kontrolowane, o stosowaniu kryterium kosztu, o transakcjach gospodarczych pomiędzy nierezydentem a jego spółką, prowadzącą działalność w Ukrainie,  obliczaniu wartości transakcji z kontrahentem,  mechanizmie obliczania kryterium kosztu, obliczaniu kwoty dochodu rocznego  (ewidencja wg. MSSF), osobliwościach stosowania Wykazów KMU nr 480 i nr 1045, transakcjach specyficznych, najnowszych wyjaśnieniach PSFU dotyczących uznawania transakcji za kontrolowane. Speaker także przytoczyła przykłady praktyczne  i przeanalizowała najczęściej popełniane błędy.

Na temat “Analiza ekonomiczna. Stosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN). Źródła informacji. Praktyczne przykłady stosowania metody” przemówił doradca podatkowy Grupy Prawniczej EUCON Viktor Biloblovskyi. Ekspert wygłosił  odczyt dotyczący istoty metody PCN i jej pierwszeństwa, ustalania porównywalności charakterystyk towarów do celów metody PCN, specyfiki stosowania metody PCN w odniesieniu do towarów, notowanych na giełdzie, dostępnych źródeł informacji, praktycznego stosowania metody PCN w odniesieniu do transakcji kredytowych i przytoczył  przykłady praktyczne.

Audytor, doradca podatkowy Grupy Prawniczej EUCON Zhanna Biloblovska przemówiła na temat ” Analiza ekonomiczna. Stosowanie metod opartych na obliczeniu wskaźnika rentowności. Segmentacja wyników sprawozdawczości finansowej. Aspekty rachunkowe. Przykłady praktyczne “. Speaker opowiedziała uczestnikom seminarium o osobliwościach analizy metod KCT, o wyborze wskaźnika finansowego  w ramach metody zysku netto, o instrumentach korekty wskaźników rentowności, o algorytmie segmentacji wskaźników sprawozdawczości finansowej i in. a także przytoczył jako przykłady interesujące cases.

Kolejnym był odczyt Zastępcy Kierownika Praktyki kształtowania cen transferowych, doradcy podatkowego Grupy Prawniczej EUCON Yuriia Chebotaria.  W ramach przemówienia na temat “Wyszukiwanie transakcji  porównywalnych i podmiotów porównywalnych ” ekspert opowiedział o elementach porównywalności, w szczególności, określając kryteria, które są najczęściej wykorzystywane w praktyce, o algorytmie wyszukiwania  spółek porównywalnych, o sporządzaniu pierwotnego wyciągu i opracowaniu strategii wyszukiwania podmiotów porównywalnych w bazie danych, sprawdzaniu spółek w trybie ręcznym, analizie możliwości wykorzystania własnych porównywalnych transakcji niekontrolowanych (lub transakcji kontrahenta), o źródłach informacji, o ustalaniu i obliczaniu zakresu cen/rentowności i przytoczył przykłady wyciągu.

Swoim przemówieniem seminarium zakończyła Larysa Vrublevska która przytoczyła praktyczny  pokrokowy przykład uzasadnienia poziomu cen w kontrolowanych transakcjach importu. Szczegółowo zostały omówione analiza ekonomiczna i analiza porównawcza. Pani Vrublevska na konkretnych przykładach opowiedziała o algorytmie analizy, o mechanizmie dokonywania analizy funkcjonalnej, o kryteriach wyboru  najbardziej racjonalnej metody kształtowania cen transferowych, a mianowicie o metodach KCT, a także o osobliwościach obliczania zakresu rentowności, o samodzielnym dokonywaniu korekt, o dokonywaniu korekt na podstawie wyników kontroli.

P. S. Przypominamy Państwu, że w maju odbędzie się coroczne Forum Międzynarodowe “Kształtowanie cen transferowych – 2019″, zorganizowane przez Grupę Prawniczą EUCON. Tegoroczne forum zostanie przeprowadzone już po raz piąty i tradycyjnie zgromadzi w jednym miejscu przedstawicieli władzy publicznej, biznesu i czołowych ekspertów. A więc wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia forum, rejestracja rozpocznie się wkrótce! Zapraszamy do śledzenia naszych nowości na  stronie na Fb i na naszej stronie internetowej http://www.euconlaw.com/

Współpraca

Awards