Kurs na zachód: eksperci Biura Warszawskiego Grupy Prawniczej EUCON w ramach Legal High School opowiedzieli o szczegółach prowadzenia biznesu w Polsce

Logicznym przedłużeniem ІХ Forum Międzynarodowego “Dni polskiego biznesu w Ukrainie” stała się sesja strategiczna “Doing Business in Poland”, zorganizowana przez Legal High School wspólnie z Grupą Prawniczą EUCON.

Prelegentami biorącymi udział w tym przedsięwzięciu byli eksperci Biura Warszawskiego Grupy Prawniczej EUCON, a mianowicie Andrii Romanchuk – partner i kierownik Biura Warszawskiego Grupa Prawnicza EUCON, Michał Spała – adwokat, Waldemar Ciok – doradca podatkowy, Artur Shevchyk – doradca ds. księgowości i podatków, Patrycja Deredas – prawnik i Inha Livandovska – prawnik.

GEX_8861

Sesję strategiczną rozpoczął swoim przemówieniem moderator przedsięwzięcia Andrii Romanchuk. Pan Romanchuk opowiedział słuchaczom o rodzajach spółek w Polsce, sposobach ich rejestracji, podstawowych dokumentach, regulujących ich działalność. Sporo uwagi on poświęcił kwestiom wspólników spółek, kapitału zakładowego, organów spółki, odpowiedzialności za naruszenia prawa, popełnione przez wspólników spółek. Andrii Romanchuk także opowiedział o wszystkich etapach procedury rejestracji i o trudnościach, jakie można napotkać, przy założeniu konta bankowego.

GEX_8954

Następnie głos zabrał Michał Spała. W swoim przemówieniu “Nabycie prawa własności nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce” prelegent opowiedział o sposobach i terminach uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, metodach udowodnienia związku z Polską w celu uzyskania zezwolenia. Prelegent także wymienił problemy, jakie cudzoziemcy najczęściej napotykają przy nabyciu nieruchomości w Polsce.

GEX_9045

Następnie na temat ” System podatkowy Polski, spory podatkowe i zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Ukrainą a Polską” przemówił Waldemar Ciok.  Pan Ciok opowiedział o obowiązkach i prawach podatników w Polsce, o podatku od dochodu, trybie zapłaty podatków przez osoby prawne i fizyczne, kategoriach podatników, rodzajach ulg i mechanizmie ich udzielania, podstawowych stawkach dochodów i trybie ich deklarowania. Prelegent rozpatrzył kwestię dotyczące funkcjonowania systemu podatkowego Polski na ogół, sprawozdania podatkowego i opowiedział o stosowaniu ratyfikowanej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

GEX_9080

Artur Shevchyk opowiedział uczestnikom sesji strategicznej o funkcjonowaniu i właściwościach ewidencji podatkowej i księgowej w Polsce a także o podstawowych błędach, popełnianych przez właścicieli ukraińskich spółek polskich oraz o ich skutkach.

GEX_9153

Informacyjne, ciekawe i pożyteczne było przemówienie Patrycji Deredas, która podzieliła się ze słuchaczami informacją o systemie sądowym w Polsce, w szczególności o funkcjonowaniu, osobliwościach, działalności i strukturze Sądu Najwyższego i sądownictwa wojskowego, sądownictwa ogólnego i administracyjnego oraz o procedurze rozstrzygania sporów sądowych.

GEX_9172

O prawie pracy i prawie migracyjnym Polski, błędach, najczęściej popełnianych przez Ukraińców w Polsce opowiedziała Inha Livandovska. Pani Livandovska rozpatrzyła kwestie legalności pobytu w Polsce, wymieniła podstawy legalnego pobytu w Polsce, dokładnie opowiedziała o procedurze uzyskania wizy i karty pobytu, w szczególności o jej rodzajach i podstawach dla uzyskania. Także ekspert przedstawiła listę dokumentów, na podstawie których można pracować w Polsce legalnie i opowiedziała o warunkach zatrudnienia.

GEX_9279

Na zakończenie sesji strategicznej “Doing Business in Poland” Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON Yaroslav Romanchuk przedstawił projekt Centrum obsługi biznesu “Ukrainian Business Hub” w m. Warszawa, który został zrealizowany przez Grupę Prawniczą EUCON. Istota tego projektu polega na tym, że w jednym dużym pomieszczeniu funkcjonują różne spółki świadczące szeroki spektrum usług outsorcingowych w wielu branżach. Klientami Centrum obsługi biznesu są spółki polskie, których beneficjantami końcowymi są rezydenci ukraińscy.

GEX_9303

Współpraca

Awards