Współpraca międzynarodowa

W roku 2013 Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON dołączyło się do TPA Global, sieci niezależnych  dostawców usług z 60 krajów. Transfer Pricing Associates jest niezależnym wyspecjalizowanym centrum świadczenia usług i przygotowania opinii eksperckich w sprawach kształtowania cen transferowych, wyceny i usług celnych. Nasze członkostwo w asocjacji umożliwia wykorzystania najlepszej praktyki międzynarodowej w zakresie polityki kształtowania cen transferowych w pracy z klientami.

Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON jest organizatorem forów międzynarodowych i konkursów międzynarodowych projektów inwestycyjnych, a przedstawiciele naszej ekipy EUCON są zapraszani jako prelegenci na różne konferencje, fora i okrągłe stoły. Więcej szczegółów w działach Wydarzenia i Aktualności

Fora międzynarodowe, organizatorem których jest Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON :

IV Forum Międzynarodowe „DZIEŃ BIZNESU UKRAIŃSKIEGO”– rok 2016

II Forum Międzynarodowe „Kształtowanie cen transferowych” – rok 2016

III Forum Międzynarodowe „POLSKI BIZNES DZIEŃ”– rok 2015

II Forum Międzynarodowe „DZIEŃ BIZNESU UKRAIŃSKIEGO”– rok 2015

I Forum Międzynarodowe „KSZTAŁTOWANIE CEN TRANSFEROWYCH” – rok 2015

I Forum Międzynarodowe „POLSKI BIZNES DZIEŃ”– rok 2014

Współpraca

Awards