IІІ Forum krajowe wsparcia eksportu – dialog między przedstawicielami władzy a eksporterami

W dniach 24-25 maja 2017 roku w Kijowie odbyło się IІІ Forum krajowe  wsparcia eksportu.

Przedsięwzięcie stało się miejscem spotkania czołowych eksporterów krajowych i ekspertów, którzy omówili drogi realizacji strategii eksportowej i priorytety rozwoju eksportu Ukrainy.

Udział u przedsięwzięciu wziął, adwokat, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce Yaroslav Romanchuk . On przedstawił odczyt “Własny dom handlowy eksportera za granicą jako sposób dostępu do europejskich instrumentów finansowych “.

Za przykład on wziął Polskę, ponieważ Polska jest najbardziej skutecznym beneficjentem środków unijnych w latach 2014-2020, liderem wzrostu w Europie, a także w Polsce istnieją pewne programy, sprzyjające rozwojowi biznesu. “Podstawowymi warunkami uzyskania kredytu inwestycyjnego w polskim banku są: opracowanie projektu inwestycyjnego, własny udział w projekcie, prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej w ciągu pewnego okresu czasu”, – podkreślił Yaroslav Romanchuk.

Przedsięwzięcie tradycyjnie odbyło się przy wsparciu Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy. W niniejszym roku forum zgromadziło ponad 400 eksporterów krajowych i 60 gości z różnych krajów.

Współpraca

Awards