“Finansowanie agrobiznesu – 2018″

W dniu 17 października 2017 roku  Yaroslav Romanchuk – Partner Zarządzający  EUCON MCP, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego  w Polsce przemówił na konferencji “Finansowanie agrobiznesu – 2018″, która odbyła się w Kijowie.

W swoim przemówieniu Yaroslav poruszył temat: “Własny dom handlowy eksportera ukraińskiego w Polsce jako sposób uzyskania dostępu do europejskich instrumentów finansowych i nawiązania współpracy międzynarodowej”.  On przytoczył argumenty na rzecz Polski jako jednej z najbardziej korzystnych jurysdykcji do wejścia na rynki UE.

Także speaker poruszył kwestię wejścia na rynek polski. Uczestnicy konferencji zostali poinformowani o sposobach wejścia na rynek europejski, możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, o szczegółach, związanych z przeniesieniem istniejącego biznesu w Ukrainie do Polski i tp.

Konferencja “Finansowanie agrobiznesu – 2018″ została zorganizowana przez czasopismo “Pieniądze” (“Деньги”). Została ona przeprowadzona w celu utworzenia platformy komunikacyjnej pomiędzy  biznesem a państwem, a także omówienia najważniejszych problemów które napotyka agrobiznes i wspólnego poszukiwania  sposobów ich rozwiązywania. 

19fdeb8de61787afef2ccde713ca4489

Współpraca

Awards