MPC EUCON wystąpiło w obronie interesów międzynarodowej spółki naftowej

W Wyższym Sądzie Administracyjnym, prawnicy spółki MCP EUCON udowodnili zgodność z prawem pozycji międzynarodowej spółki naftowej. Sprawa toczyła się w sądach jurysdykcji administracyjnej w ciągu ponad 12 lat, jednak, zgodnie z orzeczeniem sądu kasacyjnego została pozostawiona bez zmian uchwała sądu pierwszej instancji, zgodnie z którą  zostały uchylone decyzje podatkowe Urzędu Skarbowego. Łączna kwota naliczonych podatkowych zobowiązań w sprawie wyniosła 2,5 mln. zrn.

Prawnicy Spółki МCP EUCON potrafili przekonać sąd że nie każda transakcja gospodarcza podatnika jest dochodowa w związku z ryzykami i specyfiką działalności spółki. I kwoty uzyskane z transakcji niedochodowych, w razie uczciwości podatnika, mogą być włączane w skład kosztów ewidencji dla celów  podatku dochodowego.

Przed sądem podatnika reprezentował adwokat Volodymyr Bevza pod kierownictwem Partnera Zarządzającego, Kierownika Praktyki Podatkowej, adwokata Yaroslava Romanchuka.

Współpraca

Awards