EUCON zareprezentowało interesy Mikogen Ukraina w sporze z organami PSF

Prawnicy EUCON skutecznie obronili interesy firmy Mikogen Ukraina, wchodzącej w skład grupy firm “Greenyard”, w Apelacyjnym Sądzie Administracyjnym.

Istota sprawy polegała na nielegalnym przeprowadzeniu kontroli kameralnej, w wyniku której podatnik został obciążony obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 2,1 mln. hrn. Wyniki kontroli były oparte na decyzji organu podatkowego o wyłączeniu podatnika ze specjalnego reżimu opodatkowania VAT działalności rolniczej, która w konsekwencji  została uchylona przez sąd jako niezgodna z prawem.

Sprawa była rozpoznawana przez sądy niejednokrotnie. Na kolejnej rozprawie sąd kasacyjny  postanowił sprawdzić legalność włączenia transakcji do specjalnej deklaracji  VAT a także prawidłowość sporządzenia dokumentów dot. transakcji, co zostało udowodnione w sądzie przez prawników EUCON.

W postępowaniach sądowych Spółkę reprezentowali adwokaci spółki: Partner Zarządzający Yaroslav Romanchuk i starszy prawnik, Zastępca Kierownika Praktyki Podatkowej Volodymyr Bevza.

Współpraca

Awards