Aktualne kwestie dot. KCT omówili uczestnicy okrągłego stołu APU

Jesienny sezon imprez prawniczych zakończył się okrągłym stołem “Aktualne kwestie dot. kształtowania cen transferowych. PSF i podatnicy: konfrontacja czy współpraca w kwestiach spornych”, który odbył się w dniu 30 listopada 2018 roku. Organizator imprezy – Komitet АPU ds. prawa podatkowego i celnego. W szczególności, w pracy okrągłego stołu wzięła udział audytor, partner, kierownik praktyki kształtowania cen transferowych Grupy Prawniczej EUCON Larysa Vrublevska.

Uczestnicy omówili takie kwestie: metodologia kontroli podatkowej kształtowania cen transferowych; wyniki kontroli transakcji kontrolowanych  na tle systematyzacji analizy kwestii spornych i decyzji sądowych; kryteria  uznania transakcji gospodarczej za kontrolowaną w rozumieniu art. 39 KPU; osobliwości uznawania transakcji kontrolowanych  z nierezydentami z jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania i z nierezydentami, podpadającymi pod Wykaz form prawnych; uznawanie za kontrolowane transakcji, realizowanych przez pośredników-rezydentów; co należy rozumieć pod “uzasadnionością” stosowania przez podatnika metody ustalania zgodności warunków transakcji kontrolowanych z zasadą “wyciągniętej ręki”; stosowanie kar za niezłożenie  sprawozdania o transakcjach kontrolowanych lub jego złożenie po terminie, w szczególności w 2017 i 2018 r.; implementacja planu BEPS do ustawodawstwa Ukrainy i jego znaczenie dla podatników.

Także w pracy okrągłego stołu wzięli udział: Iryna Zheltobriuch – sędzia Kasacyjnego Sądu Administracyjnego w składzie Sądu Najwyższego, Viacheslav Kruhliak – Zastępca Kierownika Działu kontroli cen transferowych Departamentu audytu PSF Ukrainy i in.

Współpraca

Awards