Adwokaci EUCON przemówili na pierwszym Forum Podatkowym ZAU Tax&Business Talks

EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze zostało partnerem pierwszego Forum Podatkowego ZAU Tax&Business Talks,  zorganizowanego przez Zrzeszenie Adwokatów Ukrainy.

Forum odbyło się  w dniu 24 listopada 2017 r. w Kijowie i zostało poświęcone praktycznym problemom i aktualnych zagadnieniom w dziedzinie opodatkowania a także sposobom ich rozwiązywania.

IMG_3426

W ramach drugiej dyskusji panelowej uczestnicy omówili najważniejsze kwestie opodatkowania i ich wpływ na biznes. W szczególności, adwokaci EUCON Międzynarodowego Centrum Prawniczego – Partner Zarządzający Yaroslav Romanchuk i Partner Yevhen Petrenko, podzielili się doświadczeniem w zakresie obrony interesów swego klienta – firmy “Savik Shuster Studio” w sporze podatkowym z PSF Ukrainy, podkreślając, że ta sprawa odzwierciedla wszystkie wady ustawodawstwa Ukrainy i możliwości nadużyć prawa.

24139004_1485716391484308_7563836_o

Z kolei, Yana Buhrimova – Doradca Ministra Skarbu, Kierownik projektu reformy PSF, i Tetiana Ostrikova –  deputowany ludowy Ukrainy, opowiedzieli o planowanych zmianach do ustawodawstwa Ukrainy, które pozwolą na wyeliminowanie tych wad.

Volodymyr Bevza, adwokat, zastępca kierownika praktyki podatkowej, opowiedział uczestnikom o osobliwościach odwołania się od grzywien, nakładanych na podatników przez organy PSF za naruszenie zasad kształtowania cen transferowych,  o niezgodności z prawem włączenia Szwajcarii, Austrii i jeszcze kilku państw do Wykazu jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania, zatwierdzonego przez Gabinet Ministrów Ukrainy (2013-2015гг.), a także o tym  jak z tego faktu mogą skorzystać podatnicy.

_DSC (219)

Współpraca

Awards