Adwokaci EUCON wystąpili w obronie  LINIK SA w sporze z PSF Ukrainy

EUCON wygrało w Wyższym Sądzie Administracyjnym Ukrainy spór z organami PSF (z departamentami podatkowymi i celnymi), który trwał około 6 lat, dotyczący odwołania od decyzji wydanej na podstawie wyników kontroli  planowej LINIK SA na łączną kwotę 55 mln. hrn.

Istota sporu polegała na tym że podczas procesu przeróbki ropy naftowej  przedsiębiorstwo wykorzystywało odpady technologiczne, co jest nierozerwalnie związane z osobliwościami procesu wytwarzania produktów naftowych.

Sądy wszystkich instancji uznały za słuszne argumenty adwokatów podatnika i biegłych sądowych na rzecz niemożliwości opodatkowania odpadów powstających w procesie technologicznym przeróbki ropy naftowej.

Adwokaci EUCON udowodnili w sądzie, że podczas sporządzania protokołu z kontroli został popełniony poważny błąd arytmetyczny  przy określeniu kwoty zobowiązań podatkowych w wysokości ponad 55 mln. hrn. ponieważ protokół kontroli nie zawiera obliczeń i wniosków na ww. kwotę.

Współpraca

Awards