Adwokaci EUCON wystąpili w obronie interesów kanału telewizyjnego “Savik Shuster Studio”

Zespół EUCON, w skład którego wchodzą radcy podatkowi i rewidenci biegli, po raz kolejny potwierdził wysokie standardy profesjonalnej obsługi klientów.

Kijowski Apelacyjny Sąd Administracyjny oddalił apelację organów podatkowych i pozostawił bez zmian Uchwałę Okręgowego Sądu Administracyjnego w Kijowie w części, dotyczącej uchylenia  decyzji podatkowych, określających kwotę zobowiązań podatkowych w wysokości 13 milionów hrywien.

W szczególności, adwokaci potrafili obronić stanowisko prawne podatnika zgodnie z którym  określenie poziomu zwykłej ceny sprzedaży programów NKTU na kwotę 12 hrn. w porównaniu z ceną sprzedaży programów kanału telewizyjnego “Inter” jest sprzeczne z prawem.  Funkcjonariusze Urzędu Skarbowego podczas kontroli nie wzięli pod uwagę portfelowe podejście w kształtowaniu ceny sprzedaży programów i nielegalność stosowania metody “cen analogicznych” do określenia poziomu ceny zwykłej ceny.

Tym samym prawnicy udowodnili, że urzędnicy PSF działali w sposób stronniczy i poza polem uregulowań prawnych.

Współpraca

Awards