4-й Międzynarodowe Biznes-Forum “Ukraina – 2017. Możliwości i Wezwania” odbyło się w Charkowie

Yaroslav Romanchuk, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce, w dniu 21 czerwca 2017 roku przemówił na Czwartym Międzynarodowym Biznes-Forum w Charkowie.

W ramach sesji, poświęconej kwestiom eksportu i kooperacji międzynarodowych, Yaroslav opowiedział uczestnikom przedsięwzięcia o możliwościach, jakie uzyskują ukraińscy eksporterzy po otwarciu własnego domu handlowego w Rzeczypospolitej Polskiej. On podkreślił, że otwarcie własnego biura w Polsce pozwoli inwestorom krajowym nie tylko znaleźć nowych partnerów do sprzedaży swoich produktów w krajach UE, lecz także skorzystać

z programów państwowych, celem których jest wsparcie rozwoju biznesu w Polsce.

Tegoroczne forum zgromadziło ponad 400 uczestników. Wśród spikerów przedsięwzięcia byli eksperci z zakresu eksportu, pozyskiwania finansowania, efektywności energetycznej, technologii w zakresie KAP i produkcji.

Współpraca

Awards