Przy wsparciu EUCON zostało przeprowadzone seminarium poświęcone sprawozdawczości dot. kształtowania cen transferowych

Zarząd Główny PSF w m. Kijowie przy wsparciu Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON przeprowadził dla biznesu bezpłatne seminarium na temat “Kształtowanie cen transferowych: przygotowanie do złożenia Sprawozdania dot. transakcji kontrolowanych “.

Seminarium odbyło się w dniu 27 września 2017 roku w siedzibie Zarządu Głównego PSF w m. Kijowie i zgromadziło około 70 uczestników.

Jako prelegent udział w imprezie wzięła Larysa Vrublevska – audytor, partner, Kierownik Praktyki kształtowania cen transferowych MCP EUCON. Wśród prelegentów reprezentujących organy podatkowe znaleźli się: Zlata Lahutina – zastępca Kierownika ZG PSF w m. Kijowie, Viacheslav Kruhlak – zastępca Kierownika Działu kontroli cen transferowych Urzędu kontroli planowych Departamentu audytu PSF Ukrainy, Iryna Syvolap – Kierownik Działu współpracy w sprawach dot. KCT Departamentu podatków i opłat od osób prawnych PSF Ukrainy, Susanna Mikhonik – Kierownik Urzędu audytu poszczególnych obiektów i kategorii podatników ZG PSF w m. Kijowie.

GEX_3372

Larysa Vrublevska opowiedziała uczestnikom o odpowiedzialności podatnika za naruszenie przepisów prawa podatkowego w zakresie KCT a także o stosowaniu kar wg. nowych zasad.

Larysa podkreśliła, że rozgraniczenie takich pojęć jak “niezłożenie sprawozdania”, “niedeklarowanie poszczególnych operacji” i “niezłożenie dokumentacji”, i ich nieterminowe złożenie to dość liberalna norma.

“Artykuł 39 KP Ukrainy zawiera normę, zgodnie z którą zapłata kary za niezłożenie sprawozdania nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia takiego sprawozdania. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie 30 dni, a w przypadku, jego niezłożenia przez podatnika po zapłaceniu grzywny, na podatnika zostaną nałożone nowe kary w wysokości pięciu minimum egzystencji dla osób zdolnych do pracy, za każdy dzień zwłoki” – wyjaśnia szczegóły L. Vrublevska.

GEX_3432

Takie same kary nakładane są za niezłożenie sprawozdań za poprzednie okresy sprawozdawcze, ale nowe sankcje będą naliczane według nowych stawek za każdy dzień niezłożenia sprawozdania, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Larysa także zwróciła  uwagę uczestników na list PSF z dnia 20.07.17 r., w którym zostały wyjaśnione zasady przesyłania i doręczania wezwań do złożenia dokumentacji cen transferowych. Ona podkreśliła, że wezwanie o przesłanie dokumentacji jest uważane za  przesłane (doręczone), jeśli jest ono zostało doręczone podatnikowi lub jego przedstawicielowi osobiście, wysłane na ostatnio znany adres za pobraniem.

W ramach seminarium zostały omówione kwestie dotyczące najnowszych innowacji ustawodawczych w zakresie KCT, wypełniania i składania Sprawozdań dot. transakcji kontrolowanych, poprawiania błędów, wyboru metody KCT, zostały wymienione typowe błędy podatników, ujawnione pod czas kontroli podatkowych.

Współpraca

Awards