Odbyło się IV Międzynarodowe Forum Podatkowe

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w Kijowie odbyła się czwarta już edycja Międzynarodowego Forum Podatkowego, zorganizowanego przez gazetę „Praktyka prawna“. Partnerem Generalnym forum tradycyjnie zostało Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON.

orum rozpoczęło się od dyskusji panelowej, poświęconej globalnym trendom opodatkowania i ich wpływowi na Ukrainę, moderował dyskusję Yaroslav Romanchuk, adwokat, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON. W szczególności, w dyskusji panelowej wzięli udział Yevhenii Kapinus – Zastępca Ministra Skarbu Ukrainy, Andrii Zhurzhii – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki podatkowej i celnej, Algirdas Šemeta – Business Ombudsman w Ukrainie, Zlata Lagutina – Zastępca Kierownika Zarządu Głównego PSF w m. Kijowie i inni.

GEX_7146

W ramach dyskusji panelowej eksperci mówili o etapach dołączenia Ukrainy do Planu BEPS i perspektywach wymiany informacji podatkowych, o globalnych trendach opodatkowania, a mianowicie o przejściu od modelu konkurencji podatkowej między jurysdykcjami krajów do modelu kooperacji podatkowej, ta o tym czy zmiany w prawie podatkowym doprowadzą do poprawienia klimatu inwestycyjnego.

Podsumowując dyskusję Yaroslav Romanchuk, podkreślił, że międzynarodowe tendencje w opodatkowaniu nie mogą nie wpływać na system podatkowy Ukrainy, lecz do zmian potrzebna jest przede wszystkim wola polityczna.

image2

Druga sekcja czwartej sesji została poświęcona kwestiom KCT i opodatkowania międzynarodowego, moderowała sekcję Larysa Wrublewska, audytor, Partner, Kierownik praktyki kształtowania cen transferowych Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON. W ramach tej sekcji eksperci omówili skutki liberalizacji prawa w zakresie KCT. “Wiele spółek wypadło z listy spółek kontrolowanych wskutek trzykrotnego zwiększenia kryterium wartościowego, ale, razem z tym, oddzielne zmiany nie były uzgodnione z innymi”, – zaznaczyła Larysa Wrublewska.

image1

O skutkach zaskarżania i uchylania decyzji podatkowych w kontekście ścigania karnego biznesu opowiedział Yevhen Petrenko, Partner, Kierownik praktyki prawa i procesu karnego Międzynarodowego centrum prawniczego EUCON. “Dosyć często kontrole podatkowe są wykorzystywane przez organy w pierwszej kolejności jako narzędzie do otrzymania dowodów w celu późniejszego wszczęcia prowadzeń karnych”, –  zaakcentował Yevhen.

Współpraca

Awards