W Polsce odbędzie się dwudniowe VIII Forum Międzynarodowe “Dni Biznesu Ukraińskiego“

W dniach 10-11 maja 2018 roku w Polsce zostanie przeprowadzone VIII Forum Międzynarodowe “Dni Biznesu Ukraińskiego“, pierwsza część forum odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku w Warszawie, druga – w dniu 11 maja 2018 roku w Gdańsku.

Forum Międzynarodowe “Dni Biznesu Ukraińskiego w Polsce– to coroczne wydarzenie, które już czwarty rok z rzędu służy jako platforma do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami władz państwowych i biznesu z Ukrainy i Polski, jest to także doskonała okazja dla właścicieli i kierowników przedsiębiorstw do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i znalezienia nowych partnerów i inwestorów oraz do rozszerzenia swoich rynków zbytu i nawiązania nowych relacji biznesowych.

Forum zostanie przeprowadzone pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, Konsulatu Ukrainy w Gdańsku i przy wsparciu Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. transportu.

Tematyka forum dotyczy aktualnych kwestii z zakresu polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, w szczególności, perspektyw inwestycyjnych dla polskiego biznesu w ukraińską gospodarkę, możliwości zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy krajami, perspektywy współpracy w dziedzinie rolnictwa, lotnictwa, komunikacji kolejowej,  żeglugi morskiej i śródlądowej, infrastruktury portów, przemysłu okrętowego i wiele innych.

W Forum wezmą udział przedstawiciele organów państwowych, organów samorządu terytorialnego Ukrainy i Polski, przedstawiciele specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, instytucji dyplomatycznych i finansowych, a także przedstawiciele kół biznesowych obu krajów.

Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

Osoba do kontaktu w Ukrainie – Olena Vakulik, events@eucon.ua, tel. +380(44)2380944.

Osoba do kontaktu w Polsce – Inha Livandovska, events@euconpl.eu,  tel. +48 577 077 287.

Rejestracja i program forum będą dostępne w późniejszym terminie.

!!!EUCON_Conference_May_2018_ukr

Współpraca

Awards