V Międzynarodowe Forum Podatkowe tradycyjnie odbyło się przy wsparciu EUCON

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w hotelu “Premier Palace” na V Międzynarodowym Forum Podatkowym zostały omówione ostatnie nowelizacje prawa podatkowego Ukrainy i wpływ na niego światowych tendencji podatkowych. Organizatorem Forum była gazeta Praktyka Prawna.

Pierwszą sesję przedsięwzięcia moderował Yaroslav Romanchuk– Partner Zarządzający, Kierownik praktyki prawa podatkowego  EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze, który podkreślił doniosłość tego wydarzenia: “Tradycyjnie, raz na rok, w tym miejscu przedstawiciele  biznesu prawniczego, organizacji społecznych, radcy prawni, sędziowie i posłowie spotykają się aby podsumować rok i zprognozować perspektywy rozwoju branży na przyszłość”.

W sekcji “Strukturyzowanie podatkowe, BEPS i KCT” na temat “Kształtowanie cen transferowych 2018. Praktyczne aspekty stosowania prawa” przemówiła Kierownik praktyki kształtowania cen transferowych MCP EUCON Larysa Vrublevska. W szczególności, Larysa opowiedziała o najnowszych zmianach w prawie i o ich stosowaniu w praktyce, o “nowicjuszach” na liście transakcji kontrolowanych i o kryterium wartości, który będzie obowiązywać w 2018 roku. Także w przemówieniu ona nie pominęła wykazu państw, które spełniają kryteria KPU i wykazu form organizacyjno – prawnych nierezydentów, które określone są w odpowiednich Rozporządzeniach GMU.

Podczas omówienia zmian w przepisach prawa, dotyczących kształtowania cen transferowych, Pani Larysa opowiedziała o rozszerzeniu kryterium uznania podmiotów za powiązane w kontekście p. 14.1. 159. KPU (Osoby prawne uważane są za podmioty powiązane, jeśli beneficjentem rzeczywistym (kontrolerem) takich podmiotów jest ta sama osoba fizyczna). “Jeśli osobę fizyczną uznaje się za powiązaną z innymi podmiotami zgodnie z niniejszym punktem, takie podmioty są uznawane za powiązane” – powiedziała Larysa Vrublevska.

Udział w Forum wzięli także pierwszy zastępca Przewodniczącego Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki podatkowej i celnej Andrii Zhurzhii, Biznes-Rzecznik Praw Obywatelskich w Ukrainie Algirdas Szemeta, Prezes Stowarzyszenia Podatników Ukrainy Grygoł Katamadze, a także doradca Ministra Skarbu Ukrainy, przedstawiciel Biura Wsparcia Reform Yevhen Kozlóv.

MCP EUCON od kilku lat jest partnerem przedsięwzięcia i zawsze bierze aktywny udział w działalności prawotwórczej w zakresie prawa podatkowego.

Współpraca

Awards