Konferencja prasowa: “Agroholding “Astarta-Kijów” wypowiedział “wojnę” właścicielom mniejszościowym i kierownikom swoich firm rolniczych

W dniu 23 listopada 2017 r. w Centrum prasowym Agencji informacyjnej “Interfax-Ukraina” odbyła się konferencja prasowa na temat “Agroholding “Astarta-Kijów” wypowiedział “wojnę” właścicielom mniejszościowym i kierownikom swoich firm rolniczych”.

Właściciele  Spółki Agroholding “Astarta-Kijów” Spółka Publiczna , której akcje notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, postanowili pozbyć się właścicieli mniejszościowych – “Spółki Rolniczej im. Dowżenki” i Spółki Rolniczej “Dobrobut”, zlokalizowanych w obwodzie Poltawskim, w drodze  przeprowadzenia  w sposób sprzeczny z prawem Walnego Zgromadzenia Wspólników i zawarcia z Dyrektorami Naczelnymi umów , których postanowienia są sprzeczne z przepisami prawa Ukrainy.

DSC_1044

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Viktora SkochkoWspólnika, Dyrektora Naczelnego “Spółki Rolniczej im. Dowżenki”, Deputowanego Połtawskiej Rady Obwodowej i Oleksandra KovalenkiWspólnika, Dyrektora Naczelnego Spółki Rolniczej “Dobrobut”, Deputowanego Połtawskiej Rady Obwodowej, którzy uważają działania kierownictwa Agroholdingu “Astarta-Kijów” za bezprawne i naruszające ich prawa.

Udział w konferencji także wzięli Yaroslav Romanchuk adwokat, Partner Zarządzający EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze i Yevhen Petrenkoadwokat, Partner EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze, którzy będą reprezentować właścicieli  mniejszościowych  spółek rolniczych  w sporach korporacyjnych przed sądami.

DSC_1058

W szczególności, Dyrektor Naczelny”Spółki Rolniczej im. Dowżenki” Viktor Skochko poinformował, że on został zawieszony w pełnieniu swoich funkcji w czasie jego przebywania na zwolnieniu lekarskim. Z kolei, Oleksandr Kovalenko, Dyrektor Naczelny Spółki Rolniczej “Dobrobut”, powiedział, że on przebywał w tym czasie na urlopie, obaj dyrektorzy nie zostali poinformowani o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Dyrektorzy naczelni firm rolniczych powiedzieli że niezadowolenie z polityki prowadzonej przez kierownictwo Agroholdingu “Astarta-Kijów” związane jest z ograniczeniem ich praw, w wyniku którego oni stracili możliwość wpływu na takie procesy, jak podwyższenie wynagrodzeń, podnoszenie norm, cen i taryf. Viktor Skoczko także podkreślił, że w związku z prowadzoną przez Agroholding “Astarta-Kijów”, “Firma Rolnicza im. Dowżenki” była zmuszona zamknąć takie projekty jak produkcja wołowiny, rolnictwo ekologiczne, zakład krawiecki. Około 200 osób straciło pracę w 2017 roku.

DSC_1107

“Pod czas badania dokumentów zauważyliśmy kilka rażących naruszeń. Po pierwsze, Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone  z naruszeniem zasad, określonych w Statucie Spółki, także została naruszona procedura ich przeprowadzenia.  Należy także podkreślić że Viktor Skochko został zawieszony w pełnieniu obowiązków z rażącym naruszeniem przepisów prawa. Na chwilę obecną już zostały złożone dwa pozwy o uznanie uchwały zgromadzenia za sprzeczną z prawem i o uznanie umów za nieważne”  – powiedział Yaroslav Romanchuk, adwokat, Partner Zarządzający EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze.

DSC_1088

Yevhen Petrenko, adwokat, Partner EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze, dodał, że on był obecny na Zgromadzeniu, które zostało przeprowadzone w dniu 15 listopada 2017 roku, i jako świadek może poinformować o rażących naruszeniach. “Jednym z najbardziej wyrazistych narzędzi nacisku na właścicieli mniejszościowych jest zawarcie umowy. W styczniu 2017 roku zostały podpisane odpowiednie umowy, które są sprzeczne nie tylko  z dokumentami statutowymi, lecz także z przepisami prawa na ogół. Ww. umowy zawierają postanowienia o ograniczeniu praw dyrektorów naczelnych, a zgodnie z jednym z punktów umowy  w ciągu trzech lat po wygaśnięciu niniejszej umowy dyrektorzy nie mają prawa podjąć zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach działających w tej branży. W związku z tym została podjęta decyzja o zaskarżeniu ww. umów, i odpowiednie pozwy  już zostały złożone”, – podkreślił Yevhen Petrenko, adwokat, Partner  EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze.

DSC_1036

Na zakończenie konferencji prasowej Yaroslav Romanchuk poinformował o trzech stanowiskach właścicieli mniejszościowych  firm rolniczych, których  będą reprezentować przed sądem prawnicy firmy EUCON Międzynarodowe centrum prawnicze , a mianowicie:

  • uchylić bezprawną decyzję o zawieszeniu  dyrektorów firm rolniczych w pełnieniu obowiązków;
  • rozwiązać sprzeczne z prawem umowy;
  • zainicjować w sposób, określony w statucie Spółki, przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia, podczas którego współwłaściciele, dyrektorzy naczelni gotowi są przedstawić sprawozdania z działalności i zrezygnować z pełnienia powierzonych im obowiązków.

Wideo z konferencji prasowej:

Współpraca

Awards