IV Forum Międzynarodowe “Kształtowanie cen transferowych i międzynarodowe planowanie podatkowe – 2018″

W dniu 23 maja 2018 r. w Kijowie odbędzie się IV Forum Międzynarodowe  “Kształtowanie cen transferowych i międzynarodowe planowanie podatkowe – 2018″, które tradycyjnie już, wiosną, zgromadza w jednym miejscu wiodących  międzynarodowych i krajowych  ekspertów i praktyków z zakresu kształtowania cen transferowych w celu wymiany wiedzy fachowej i doświadczeń.

W ramach tegorocznej edycji forum zaplanowano omówienie nowych regulacji  prawnych w zakresie kształtowania cen transferowych i perspektyw jego rozwoju w Ukrainie, przeanalizowanie praktyk kontroli skarbowej  operacji kontrolowanych i podstawowych błędów podatników, a także istniejącego orzecznictwa.

WŚRÓD KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PORUSZONE NA FORUM ZNAJDĄ SIĘ:

 • KCT i BEPS, najbliższe zmiany w przepisach prawa;
 • Jak będzie działać KCT w przypadku wprowadzenia podatku od kapitału wycofanego;
 • Ryzyka KCT w przypadku transakcji z podmiotami formalnie nie powiązanymi;
 • Nowy tryb samodzielnego dokonywania korekt;
 • Kontrola podatkowa na konkretnych przykładach;
 • Co się zmieniło dla przedstawicielstw nierezydentów w Ukrainie;
 • Nowe zasady uzgadniania cen z organem kontrolującym;
 • Analiza ekonomiczna transakcji, wybór metody – trudności, transakcje niestandardowe;
 • Szczegóły stosowania norm podatkowych (w tym dot. sankcji karnych) dla różnych okresów sprawozdawczych;
 • Wskazówki dotyczące aktualizacji dokumentacji;
 • Przydatne orzecznictwo.

Miejsce przeprowadzenia: Mercure Kyiv Congress (m. Kijów, ul. Vadyma Hetmana, 6);

Prelegenci: urzędnicy Ministerstwa Skarbu Ukrainy, PSF Ukrainy, sędziowie, krajowi i zagraniczni eksperci w zakresie kształtowania cen transferowych, praktykujący prawnicy i biegli rewidenci;

Organizatorzy:

Do udziału w forum zapraszamy dyrektorów finansowych i głównych księgowych przedsiębiorstw, dokonujących operacji kontrolowanych, specjalistów departamentów planowo-ekonomicznych i działów KCT, prawników, specjalizujących się w praktykach podatkowych, biegłych rewidentów.

Z  wynikami poprzedniego forum można zapoznać się tu:

Osoba do kontaktu Olena Vakulik, tel. 044-238-09-44, e-mail: events@eucon.ua

Rejestracja

WARUNKI PARTNERSTWA

Program forum zostanie udostępniony w najbliższym czasie.

Liczba uczestników z tej samej firmy
Termin płatności
OD 10.01.18   

DO 04.02.18 

OD  05.02.18    

DO 28.02.18

OD 01.03.18  

DO 31.03.18 

OD 01.04.18  

DO 16.04.18

OD 17.04.18  

DO 30.04.18

OD 01.05.18    

DO 14.05.18 

OD 15.05.18  

DO 22.05.18

23.05.18
1 uczestnik 1 700 UAH 2 100 UAH 2 300 UAH 2 600 UAH 2 900 UAH 3 200 UAH 3 680 UAH 4 000 UAH
od 3 uczestników (za 1 uczestnika) 1400 UAH 1500 UAH 1 600 UAH 1 800 UAH 2 100 UAH 2 400 UAH 2 800 UAH 3 200 UAH

!!!Conference_TCP-maket_A4_2018_ukr

Współpraca

Awards