EUCON został partnerem Leadership in Law

W dniach 7, 8 i 9 września 2017 roku Szkoła Praktycznej Jurysprudencji Leadership in Law przeprowadziła w Kijowie drugi etap szkoleń w ramach programu “Zarządzanie konkurencyjnym biznesem prawniczym”, którego partnerem zostało EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze. Uczestnikami programu są partnerzy zarządzający i starsi prawnicy – przedstawiciele małego i średniego biznesu prawniczego Ukrainy. Yaroslav Romanchuk – Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON został jednym z wykładowców pierwszego etapu programu, który odbył się w Kijowie w terminie od dnia 18 maja do dnia 21 maja 2017 roku. Następnie uczestników czeka obrona prac dyplomowych (w dniu 22 września 2017 roku).

Program “Zarządzanie konkurencyjnym biznesem prawniczym” bazuje na rozwiązywaniu praktycznych cases dot. każdego składnika programu. Program podzielony jest na dwa etapy: fundamentalny (zaradzanie strategiczne, zarządzanie partnerstwem, opracowanie skutecznych praktyk prawniczych, finanse firmy prawniczej, rozwój biznesu) i technologiczny (zarządzanie projektami prawniczymi i administracyjnymi, psychologia, marketing i PR, rozwój i efektywność personelu, technologie i infrastruktura ІТ firm prawniczych, SMM, digital- marketing i grafika). Taki podział pozwala uczestnikowi programu zrozumieć całą “genetykę” procesów wewnętrzno -organizacyjnych kompanii i wybudować własny model zarządzania. A długi odstęp czasowy między etapami edukacyjnymi pozwoli uczestnikowi zastosować w życiu codziennym uzyskane podczas szkolenia instrumenty.

W obu etapach programu szkolenie odbywa jedna grupa słuchaczy. W celu otrzymania dyplomu ukończenia szkolenia słuchacze powinni będą przygotowywać prace dyplomowe. Taka praca pozwoli przygotować plan zmian dla własnej firmy prawniczej i zastosować uzyskaną wiedzę w praktyce. Oprócz tego, słuchacze otrzymują zalecenia dot. swojego planu od liderów-praktyków. Wszystko to zwiększa praktyczność uzyskanej wiedzy, co właśnie jest najważniejsze.

Leadership in Law to platforma oświatowa, umożliwiająca wymianę doświadczeń w zakresie budowy systemowego biznesu prawniczego pomiędzy liderami i osobami, dążącymi do osiągnięcia pozycji lidera.

Współpraca

Awards