Eksperci EUCON przemówili na seminarium poświęconym kwestiom KCT, które odbyło się w m. Chersoniu

W dniu 7 września 2017 roku w m. Chersoniu odbyło się seminarium “Kształtowanie cen transferowych: przygotowujemy się do składania sprawozdawczości dot. transakcji kontrolowanych”,  zorganizowane przez Chersońską Izbę Handlowo-Przemysłową i Zarząd Główny PSF w obwodzie Chersońskim.

Jako spikerzy zostali zaproszeni przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON Larysa Vrublevska – Partner, Kierownik Praktyki Kształtowania Cen Transferowych i Volodymyr Bevza– adwokat, Starszy Prawnik, Zastępca Kierownika Praktyki.

Kierownik Zarządu Głównego PSF w obwodzie Chersońskim Ihor Klym otwierając seminarium, zwrócił uwagę gości na doniosłość zapoznania się z i innowacjami w zakresie kształtowania cen transferowych i pożyczył wszyscym owocnej pracy.

Larysa Vrublevska na przykładzie firmy-pośrednika opowiedziała o uzasadnieniu poziomu ceny w transakcjach nabycia towarów od nierezydenta, i wymieniła kryteria które należy uwzględniać obierając odpowiednią metodę kształtowania cen transferowych. Także ona opowiedziała której metodzie należy dawać pierwszeństwo w przypadku gdy istnieje możliwość stosowania kilku metod. Także uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z algorytmem obliczenia rynkowego diapazonu rentowności w transakcjach kontrolowanych a także z osobliwościami dokonywania korygowań podstawy opodatkowania.

Podsumowując swoje przemówienie Larysa poradziła uczestnikom na bieżąco sporządzać dokumentację dot. kształtowania cen transferowych, przecież to pozwoli przygotować się do ewentualnych kontroli.

Volodymyr Bevza opowiedział o osobliwościach kontroli w zakresie zgodności warunków transakcji kontrolowanych z zasadą “wyciągniętej ręki” i przestrzegania przepisów CT, a także o podstawach do  przeprowadzenia takich kontroli.

Volodymyr poinformował o przyszłych tendencjach kontroli w zakresie CT, w tym o wprowadzeniu kontroli transakcji z nierezydentami prowadzącymi działalność gospodarczą w poszczególnych formach organizacyjno-prawnych (wykaz przedstawiony jest w Postanowieniu GMU Nr480), realizacji kroku Nr13 planu ВЕРS, rozszerzeniu listy jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania itp. Duże zainteresowanie wzbudziła informacja o tym, na co PSF będzie zwracać uwagę podczas kontroli CT. Obiektami takiej uwagi będą: transakcje z towarami giełowymi i operacjami finansowymi, zwiększenie ilości kontroli większych podatników, wymiana informacjami podatkowymi z zagranicznymi urzędami skarbowymi.

W końcu prelegent opowiedział o pierwszych wynikach zaskarżenia w sądzie decyzji organów PSF, wyniesionych na podstawie wyników kontroli CT.

Udział w przedsięwzięciu wzięli około 50 uczestników, wśród których byli główni księgowi, dyrektorzy finansowi i prawnicy czołowych przedsiębiorstw obwodu.

Współpraca

Awards