Eksperci EUCON zostali kluczowymi prelegentami na dużym seminarium na temat kształtowania cen transferowych (KCT)

Eksperci EUCON Grupa Prawnicza ds. kształtowania cen transferowych zostali kluczowymi prelegentami na dużym seminarium na temat “Kształtowanie cen transferowych: sprawozdawczość, innowacje, automatyczna wymiana informacji podatkowych”, zorganizowanego przez Główny Departament PSF w m. Kijowie, które odbyło się w dniu 12 września 2018 roku.

W trakcie imprezy wiodący eksperci opowiedzieli o specyfice organizacji  kampanii sprawozdawczej, zmianach ustawodawczych a także o procesach innowacyjnych w zakresie KCT.

GEX_0897

Partner, Kierownik praktyki kształtowania cen transferowych Larysa Vrublevska, podczas przemówienia na temat “Przygotowanie do  kampanii sprawozdawczej w zakresie KCT”, powiedziała, że sprawozdawczość składa się z trzech dokumentów: sprawozdania dotyczącego transakcji kontrolowanych, sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (załącznik do KCT) i dokumentacji dotyczącej KCT. W szczególności, ona przedstawiła podstawowe informacje dot. transakcji i ich wykaz, opowiedziała o kryterium wartości i jego ustaleniu, poprawkach do sprawozdania dot. transakcji kontrolowanych i do sprawozdania w zakresie podatku dochodowego. Pani Vrublevska także opowiedziała o najnowszych zmianach w przepisach prawa dot. KCT, w szczególności o nowych kryteriach sporządzania listy krajów (terytoriów), transakcje z rezydentami których są uznawane za kontrolowane, o rozszerzeniu zakresu stosowania listy nr 480, zasadach stosowania list nr 1045 i nr 480 w latach 2017 i 2018 , samodzielnym dokonywaniu korekt dla celów KCT  a także o różnych okresach dokonywania korekty wyniku finansowego przed opodatkowaniem dla kontrolowanych i niekontrolowanych transakcji gospodarczych.

GEX_1102

Doradca, Zastępca Kierownika praktyki kształtowania cen transferowych Yurii Chebotar przemówił na temat “Podstawowe zasady sporządzania wysokiej jakości dokumentacji”. Prelegent opowiedział o zasadach sporządzania i przechowywania dokumentacji. Bardziej szczegółowo Pan Chebotar opowiedział o cechach charakterystycznych dokumentacji wysokiej jakości, wśród których wyszczególnił: konieczność przestrzegania wymagań określonych w akapicie 39.4.6 Kodeksu Podatkowego Ukrainy, ustalenie stałego zakresu cen i rentowności a także opisanie podejścia do wyboru metod z uwzględnieniem pierwszeństwa stosowania. Opowiadając o uzasadnieniu wyboru  transakcji i osób porównywalnych ekspert wyjaśnił, że w tej sprawie należy ustalić kryteria, według których  zostało przeprowadzone porównywanie. Ekspert także podkreślił, że przy sporządzaniu dokumentacji podatnicy muszą uwzględniać postanowienia artykułu 39 KP Ukrainy, obowiązujące w dniu otrzymania żądania od organów podatkowych.

GEX_0942

Adwokat, Partner Zarządzający EUCON Grupa PrawniczaYaroslav Romanchuk przedstawił uczestnikom seminarium oryginalną prezentację na temat: “Implementacja planu BEPS do prawa ukraińskiego”. Pan Romanchuk opowiedział o treści planu i jego strukturze ogólnej, o oczekiwaniach, prognozach i perspektywach jego implementacji do prawa ukraińskiego, w szczególności o minimalnym standardzie (realizacja podstawowych 4 z 15 kroków), który Ukraina  zobowiązała się implementować w ramach BEPS. Prelegent podkreślił, że mimo to że dokument ma charakter jedynie zaleceniowy, on już zaczął wywierać istotny wpływ na przyszłość biznesu międzynarodowego. Yaroslav Romanchuk także opowiedział o podstawowych konsekwencjach implementacji BEPS dla Ukrainy: “koniec” epoki offshorów, ery tajemnicy bankowej i możliwości założenia konta w “przyzwoitej” jurysdykcji, wzmocnienie kontroli nad procesem sprawozdawczości. Prelegent  skoncentrował się na zagadnieniu offshorów i zaakcentował, że obecnie przedstawiciele biznesu, którzy tworzyli struktury w celu optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem оffshorów, już mają cały szereg problemów. Ponadto, Pan Romanchuk opowiedział o tendencji światowej “wyjścia z cienia” i poszukiwania sposobów na tworzenie bardziej przejrzystej struktury.

W seminarium także wzięli udział: Susanna Mikhonik – Kierownik Departamentu audytu poszczególnych obiektów i kategorii podatników Departamentu audytu UKRINFORM Ukrainy w Kijowie, Lilia Feshchenko – Kierownik Wydziału ds.  kontroli kształtowania cen transferowych UKRINFORM Ukrainy w Kijowie.

Współpraca

Awards