INTAX FORUM UKRAINE 2017

W dniach 29-30 maja 2017 roku w Centrum Kongresowo -Targowym “Parkowy” odbyła się coroczna dwudniowa konferencja INTAX FORUM UKRAINE 2017, która zgromadziła międzynarodowych fachowców w zakresie finansów korporacyjnych, strukturowania korporacyjnego, międzynarodowego planowania podatkowego z całego świata.

Za zaproszeniem organizatorów konferencji Yaroslav Romanchuk, adwokat, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, Prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, został moderatorem pierwszej dyskusji panelowej “Możliwości dla firm ukraińskich na rynkach zagranicznych“. W swoim przemówieniu Yaroslav opowiedział o zaletach wejścia na rynki UE poprzez jurysdykcję Polski

Larysa Vrublevska, audytor, Partner, Kierownik Praktyki Kształtowania Cen Transferowych Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, wystąpiła na konferencji w ramach dyskusji panelowej poświęconej zmianom prawa ukraińskiego i ich wpływowi na handel międzynarodowy i inwestycje międzynarodowe. W swoim przemówieniu Larysa podkreśliła, że od dnia 01.01.2017 roku Ukraina dołączyła się do Programu Rozszerzonej Współpracy w celu implementacji planu działań BEPS i dlatego ma pewne zobowiązania dotyczące realizacji minimalnego pakietu działań BEPS, a mianowicie: podwyższenie efektywności przeciwdziałania szkodliwym praktykom podatkowym -działanie 5 Planu działań BEPS, udoskonalenie obowiązujących umow o unikaniu podwójnego opodatkowania – działanie 6 Planu działań BEPS, udoskonalenie obowiązujących krajowych norm prawnych w zakresie dokumentacji cen transferowych i przyszłej wymiany informacji – działanie13 Planu działań BEPS, podwyższenie efektywności mechanizmów rozwiązywania sporów – działanie 14 Planu działań BEPS.

Bardziej dokładnie Larysa opowiedziała o tendencjach w zakresie kształtowania cen transferowych, a zwłaszcza o następujących ostatnich tendencjach: rozszerzenie listy transakcji kontrolowanych – transakcje z nierezydentami o poszczególnych formach organizacyjno-prawnych, rozszerzenie listy państw 977-r, stymulowanie dokonywania samodzielnych korekt zobowiązań podatkowych, zwiększenie ilości kontroli większych podatników

Współpraca

Awards