Wydarzenie wszystkie wydarzenia

Wyniki V Forum Międzynarodowego „DZIEŃ POLSKIEGO BIZNESU”

GEX_7919 - Copy

W dniu 24 listopada 2016 roku w Kijowie odbyło się kolejne V Forum Międzynarodowe “ DZIEŃ POLSKIEGO BIZNESU “. W ciągu ostatnich lat forum stało się największą platformą komunikacji dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców i już zaprezentowało się jako efektywny sposób wymiany doświadczeń,

Uczestnictwo firm ukraińskich w systemie zamówień publicznych w Polsce

GPA-5

Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON w ramach partnerstwa strategicznego z biurem GPAinUA oświadcza o gotowości świadczenia pomocy prawnej Pro Bono na rzecz pierwszego uczestnika projektu pilotażowego GPAinUA w celu uczestnictwa w przetargach państwowych w Polsce.

Kijowskie Centrum Zatrudnienia wydało rozporządzenie w sprawie cofnięcia zezwolenia na pracę w Ukrainie Savika Shustera

1

W 12 lipca 2016 roku Kijowski Apelacyjny Sąd Administracyjny odrzucił skargę Kijowskiego Urzędu Pracy i utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji co do uchylenia niezgodnego z prawem rozporządzenia o anulowaniu zezwolenia na pracę w Ukrainie dla Savika Shustera. Adwokaci Savika Shustera Yaroslav Romanchuk i Yevhen Petrenko udowodnili przed sądem, że decyzja o anulowaniu zezwolenia […]

Współpraca

Awards